Kancelaria świadczy usługi w postaci zarówno doraźnej (okazyjnej, jednorazowej) pomocy prawnej jak i stałej, kompleksowej obsługi prawnej. W zależności od Państwa potrzeb, usługi świadczone są w siedzibie Kancelarii, siedzibie Klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym oraz na odległość w formie elektonicznej.

Zakres usług:
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • zastępstwa procesowe przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i administracyjnymi,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism przygotowawczych, pism procesowych i środków odwoławczych,
 • prowadzenie postępowań w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym,
 • zastępstwa prawne w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • sporządzanie odwołań w postępowaniach z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • windykacja należności (sądowa i przedsądowa),
 • pomoc przy prowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów umów oraz innych dokumentów prawnych,
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń,
 • negocjacje z kontrahentami,
 • mediacje,
 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców.

Dziedziny prawa na których się koncentrujemy:
 • prawo budowlane,
 • prawo nieruchomości i prawo lokalowe,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo spółek handlowych,
 • prawo pracy,
 • prawo cywilne,
 • prawo przewozowe,
 • prawo upadłościowe i naprawcze,
 • prawo egzekucyjne,
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo administracyjne,
 • prawo autorskie,
 • prawo własności przemysłowej.

Kancelaria  |  Oferta  |  Wynagrodzenie  |  Kontakt

Kancelaria radcy prawnego Kraków - radca prawny Łukasz Morawski - porady prawne Kraków
Morawski Łukasz - Kancelaria Radcy Prawnego
Kraków, ul. Wielopole 18b/508

© Copyright 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie Holy!Bear Creative Group